Temel İmplant Cerrahisi Eğitimi

Tarih(ler) ve Yer(ler): 28-29 Eylül 2024 İzmir

Konuşmacılar: Prof. Dr. Pınar MERİÇ KANTAR

 • İmplantolojiye giriş
  (İmplant materyal ve tasarımı, osseoentegrasyon kavramı, farklı sistemlerin irdelenmesi)
 • Hastaların değerlendirilmesi
  • Sistemik risk faktörleri, cerrahi bilgilendirme, tıbbi onam ve konsültasyon
  • Klinik ve Radyolojik değerlendirme
 • Cerrahi hazırlık
  (Sterilizasyon, temel cerrahi set, implant cerrahi seti)
 • Tüm yönleriyle krette implantın 3 boyutlu konumunun belirlenmesi
 • İmplant cerrahisi
  • İnsizyon teknikleri
  • İmplant yuvasının hazırlanması ve implant yerleştirme
  • Dikiş teknikleri
 • Postoperatif dönem
  • Dikiş alınması
  • Kontrol seanslarının belirlenmesi
  • Erken dönem komplikasyonlar
 • UYGULAMA
  • Dikiş çalışması
  • Model üzerinde implant uygulaması

Temel Implant Cerrahisi