www.bbk.com.tr Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR:

1.1. SATICI

Ünvanı: BBK Organizasyon Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (www.bbk.com.tr)

Adresi: Pamukkale 5 Giriş 94 Kat:13 Daire:52 Mavişehir-İzmir / TÜRKİYE
Telefon: 0 232 463 76 59
Faks:0 232 463 76 59
E-Mail: info@bbk.com.tr
Web: http://www.bbk.com.tr

1.2. ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı: ......................

Adresi: ......................
Telefon: ......................
Email: ......................

MADDE 2 - KONU VE KAPSAM:

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’NIN SATICI’ YA ait www.bbk.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

İşbu sözleşme hükümleri Türk Ticaret Kanunu ve Genel Hükümlere tabi olup Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmelikleri uygulanmaz.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildigi gibidir.

Ürün Adı, Miktar, Tutar

MADDE 4 - TESLİM YERİ VE ZAMANI:

Teslimat Adresi: ......................

Teslim Edilecek Kişi: ......................

ALICI tarafından bedeli tam ve eksiksiz olarak ödenen ürünler, ödemenin tamamlanmasından sonra ALICI’NIN yukarıda belirtmiş olduğu adrese kesin süre sayılmamakla birlikte… Gün içerisinde teslim edilecektir. Ancak siparişi verilen ürünlerin stoklarda olmaması veya ALICI’NIN teslimat adresini değiştirmesi gibi nedenlerden dolayı süresi içerisinde teslim edilemeyen ürünlerden SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, ALICI’NIN vermiş olduğu teslimat adreslerini kontrol etmekle yükümlü değildir. ALICI’NIN vermiş olduğu adrese yapılan teslimattan ALICI sorumlu olup 3. Kişi/Kurumlara yapılan teslimat işbu sözleşme belirtilen sürelerin uzaması anlamında yorumlanmaz ve ALICI’NIN işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluklarını kaldırmaz.

MADDE 5 - ÖDEME:

ALICI, Sipariş etmiş olduğu ürünlere ait bedeli ve aksi ayrıca kararlaştırılmamış ise gönderim masraflarını tam ve eksiksiz olarak SATICI hesabına ödemeyi taahhüt eder.

Havale/EFT ile yapılan ödemelerde ; SATICI, ALICI tarafından sipariş edilen ürün/ürünlere ilişkin bedelin kendi hesabına geçmesi ile birlikte ilgili siparişi işleme alır. Havale/EFT ile yapılan ödemelerde yaşanabilecek gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 6 - MALIN İADESİ:

ALICI, Sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimi sırasında ayıp kontrolü yapmakla mükelefftir.

ALICI, Teslim edilen ürünler içerisinde açıkça görülen bir ayıp olması halinde 2 gün içerisinde derhal durumu SATICI’ YA ihbar edeceğini aksi halde teslim edilen ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.

ALICI, teslim edilen ürünlerde açıkça görülmeyen ayıplara karşı denetim ve kontrol yükümlülüğünü sağlayacağını, teslim tarihinden itibaren 8 gün içerisinde ürünlerde bir ayıp tespit etmesi halinde derhal SATICI’ YA ihbar edeceğini aksi halde ürünü ayıplı hali ile kabul ettiğini beyan eder.

ALICI, Ayıp ihbarı ile birlikte “iade formunu” doldurarak, ürünü teslim almış olduğu şekli ile tam ve eksiksiz olarak SATICI’ YA göndermekle mükelleftir.

SATICI, Usulüne uygun olarak yapılan ihbar ve ürünün teslimi ile birlikte gerekli kontrolleri yaparak ALICI’NIN beyanlarında haklı olması halinde ayıplı ürünü değiştirerek ALICI’ YA tüm masrafları karşılamak üzere teslim eder.

ALICI’NIN, İade etmiş olduğu ürünün stoklarda kalmaması yâda benzeri nedenler ile ayıpsız ürün ile değiştirme imkânı olmadığı halde SATICI ürün bedelini ALICI’ YA faiz ödemeksizin iade edeceğini beyan eder.

Kredi Kartı yapılan ödemelerde iade bedeli kullanılan kredi kartına iade edilecek olup, bankalardan kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu tutulamaz.

Ürün/Malların iadesinde vergi usul kanunu ve yönetmelik hükümleri saklı olup ALICI VE SATICI İşbu hükümlere riayet etmekle mükelleftir.

ALICI, Satın almış olduğu ürünün kurulum/destek gerektirmesi halinde sadece yetkili servis tarafından müdahale ALICI, Satın almış olduğu ürünün kurulum/destek gerektirmesi halinde sadece yetkili servis tarafından müdahale edilmesi gerektiğini bildiğini aksi halde yetkisiz kişilerce yapılan müdahale nedeni çıkabilecek her türlü sorun/uyuşmazlıkta SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.

MADDE 7 - MÜCBİR NEDENLER:

Genel seferberlik, grev, deprem, sel, satıcının barındırma ve veri tabanında meydana gelebilecek arızalar/kesilmeler gibi satıcıdan kaynaklanmayan nedenler mücbir neden olarak kabul edilecektir. Bu durumda SATICI İşbu sözleşme ile yüklenmiş olduğu edimleri tek taraflı olarak yerine getirmekten ödenen bedelin iadesini yaparak tazminatsız olarak kaçınabilir.

Mücbir nedenin 20 günden fazla sürmesi halinde ALICI işbu sözleşmeyi fesih ederek bedelin iadesini yapmak hakkına sahiptir.

MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN FESHİ:

SATICI’nın, Sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmaması ve ALICI’NIN İşbu sözleşmede belirtilen adresine teslimat yapılamaması halinde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda SATICI’nın, Sipariş edilen ürünlerin stokta bulunmaması ve ALICI’NIN İşbu sözleşmede belirtilen adresine teslimat yapılamaması halinde sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkına sahiptir. Bu durumda SATICI, Ürün bedelini ALICI’ YA iade edecektir. Sözleşmenin ALICI’NIN kusuru nedeni ile fesih edilmesi halinde teslimat masrafları ALICI’YA aittir.

ALICI, SATICI’nın İş bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği takdirde bildirim yaparak 7 gün içerisinde üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmesini talep edecektir. Satıcının bildirime rağmen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ALICI İşbu sözleşmeyi fesih ederek ürün teslim edilmiş ise ürünü iade ederek, ödenen bedelin iadesini isteyebilir. SATICI’nın kusuru nedeni ile fesih halinde ürün teslimat ve her türlü masraf ALICI’ YA aittir.

MADDE 9 - DELİL SÖZLEŞMESİ:

TARAFLAR arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta SATICI’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının H.M.U. K gereğince kesin delil hükmünde olacağını ALICI gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEME:

TARAFLAR, İş bu sözleşmeden kaynaklan uyuşmazlıklarda İZMİR MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ’NİN yetkili olduğunu kabul ederler.

İşbu sözleşme ALICI’NIN ödeme yapmasından önce taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş onaylanmıştır.

SATICI: BBK Organizasyon Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

ALICI: ......................

Tarih: ......................