Kanal Tedavisi Kursu

Kanal Tedavisi Pratik ve Teorik Seminer Programı

 • Endodontik kavite prensiplerine genel bir bakış
 • Kanal anatomisi ile ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi. Başarı üzerindeki etkisi.
 • Kavite preparasyonu sırasında dikkat edilmesi gereken husular.
 • Engelsiz kanal yolunun elde edilmesi ve çalışma uzunluğunun belirlenmesi.
 • Ni-Ti döner aletler:
 • Özellikleri ve temel şekillendirme prensipleri.
 • Yenilikler - Resiprokal hareket : Son nokta mı?
 • Kanal doldurma teknikleri
 • Lateral kondansasyon ve sıcak vertikal kondansasyon.
 • Bütün bu işlemler sırasında karşılaşılabilecek problemler ve çözüm önerileri.
 • Sorular ve cevaplar.

Pratik Kurs Programı

 • Kursta akrilik bloklar ve çekilmiş dişler ile uygulama yapılacaktır.
 • Engelsiz giriş yolunun elde edilmesi ve şekillendirme üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
 • Ni-Ti resiprokal alet sistemi ile kök kanallarının şekillendirilmesi- WaveOne
 • Kök kanallarının yıkanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Kök kanallarının sıcak vertikal kondansasyon tekniği ile doldurulması- Calamus