Ortodonti Seminerleri

Dr.Kerim Türkoğlu Ortodonti Seminerleri Programı

I.Seviye Semineri:

I.Gün:

09.00-09.30
 • Tanışma - Kursun Amacı
09.30-10.00
 • Ortodontik Tedavi İhtiyacının Değerlendirilmesi.
  • Maloklüzyon kavramı ve klinik önemi.
  • Hastanın tedavi ihtiyacının değerlendirilmesi.
  • Ortodontik tedavinin faydaları ve potansiyel riskleri.
10.00-10.30
 • Maloklüzyonların Etiyolojisi ve Sınıflandırılması.
  • Maloklüzyonların Etiyolojisi.
  • Maloklüzyonların Sınıflandırılması.
  • Andrews'un Altı Anahtarı.
10.30-10.45
 • Kahve Arası
10.45-12.00
 • Gelişen Dentisyonun Yönetimi.
  • Normal dental gelişim aşamaları.
  • Normal ve normal olmayanın ayırt edilmesi.
  • Erüpsiyondaki sapmalar ve bunların teşhisi.
  • Mix dentisyon aşamasındaki problemler.
  • Süt dişlerinin planlı çekimi (Sürme Rehberliği).
  • Diş eksikliklerinde Sürme Rehberliği.
12.00-13.00
 • Öğle Yemeği
13.00-14.00
 • Ortodontik Muayene.
  • Ortodontik muayenenin amacı.
  • Dental hikayenin alınması.
  • Medikal hikayenin alınması.
  • Extra-oral muayene.
  • Intra-oral muayene.
  • Model Analizleri.
  • Radyografik inceleme.
14.00-14.30
 • Kahve Arası
14.30-17.00
 • Sefalometri - I.Bölüm.
  • Sefalometrik değerlendirme endikasyonları.
  • Sefalometrik radyografın değerlendirilmesi.
  • Yaygın olarak kullanılan sefalometrik noktalar ve referans düzlemler.
  • Alexander tedavi tekniğinde kullanılan nokta ve düzlemler.
  • Anteroposterior iskeletsel yapının saptanması.
  • Vertikal iskeletsel yapının saptanması.

II.Gün:

09.30-10.30
 • Sefalometri - II.Bölüm.
  • Keser pozisyonu ve klinik önemi.
  • Yumuşak doku analizi.
  • El-bilek filmlerinin okunması ve büyüme tahmini yapılması.
10.30-11.00
 • Kahve Arası
11.00-12.00
 • Sefalometri - III.Bölüm
  • Büyüme ve tedavi değişikliklerinin değerlendirilmesi.
  • Sefalometrik yanılgılar.
  • Sefalometrik bulguların klinik bulgular ile birlikte yorumlanması.
12.00-13.00
 • Öğle Yemeği
13.00-17.00
 • Uygulamalı Sefalometrik Film ve Model Analizi Çalışması
  • Her bir katılımcının eğitmen eşliğinde en az bir adet sefalometrik film analizi ve bir adet model analizi yapması sağlanacaktır.

II.Seviye Semineri:

I.Gün:

09.00-09.30
 • Tanışma - Seminerin Amacı
09.30-10.45
 • Tedavi Planlaması
  • Ortodontik tedavinin genel hedefleri.
  • Ortodontik problem listesi oluşturmak.
  • İskeletsel problemler ve tedavi planlaması.
  • Ortodontik tedavi planlamasında temel prensipler.
  • Ankraj kavramı.
  • Ankraj arttırma yöntemleri.
10.45-11.00
 • Kahve Arası
11.00-12.00
 • Class I Maloklüzyonlar
  • Etiyolojisi.
  • Çapraşıklık.
  • Diastemalar.
  • Eksik keserlerin yönetimi.
  • Yer değiştirmiş dişler.
  • Vertikal uyumsuzluklar.
  • Transversal uyumsuzluklar.
  • Bialveoler proklinasyon.
12.00-13.00
 • Öğle Yemeği
13.00-14.00
 • Class II Div.1 Maloklüzyonlar
  • Etiyolojisi.
  • Oklüzal özellikler.
  • Class II Div.1 maloklüzyonların değerlendirilmesi ve tedavi planlaması.
  • Class II Div.1 maloklüzyonlarda pratik tedavi planlaması.
  • Erken Tedavi.
  • Class I veya hafif Class II iskeletsel yapıya eşlik eden artmış overjetin yönetimi.
  • Pekiştirme tedavisi.
14.00-14.30
 • Kahve Arası
14.30-15.30
 • Class II Div.2 Maloklüzyonlar
  • Etiyolojisi.
  • Oklüzal özellikler.
  • Class II Div.2 maloklüzyonların tedavisi.
  • Derin kapanış düzeltilmesinde tedavi yaklaşımları.
  • Derin kapanış tedavisinde klinik prensipler.
15.30-16.00
 • Kahve Arası
16.00-17.00
 • Class III Maloklüzyonlar
  • Etiyolojisi.
  • Oklüzal özelliker.
  • Class III maloklüzyonlarda tedavi planlaması.
  • Tedavi seçenekleri.

II. Gün

09.30-10.30
 • Açık Kapanışlar (Open bite)
  • Anterior ve posterior open bite tanımları.
  • Anterior open bite etiyolojisi.
  • Anterior open bite tedavisi.
  • Posterior open bite etiyolojisi ve tedavisi.
10.30-11.00
 • Kahve Arası
11.00-12.00
 • Çapraz Kapanışlar (Crossbite)
  • Tanımı.
  • Etiyolojisi.
  • Çapraz Kapanış çeşitleri.
  • Anterior Çapraz Kapanış Tedavisi.
  • Posterior Çapraz Kapanış Tedavisi.
  • Quad-Helix Apareyi.
  • Rapid Maksiller Genişletme Apareyi.
12.00-13.00
 • Öğle Yemeği
13.00-15.00
 • Alexander Disiplin Sabit Ortodontik Tedavi Tekniği
  • Alexander Disiplinin tarihçesi ve felsefesi.
  • Alexander Disiplininde kullanılan braket tipleri.
  • Alexander Disiplininde kullanılan diğer sabit ataşmanlar.
15.00-15.30
 • Kahve Arası