Dental Lazer Kurs

Laser Eğitim Serisi

Üç kurstan oluşan eğitim serisinin amacı katılımcıya baştan sona laser uygulamalarını yapacak seviyeye getirmektir. Eğitimlerde özellikle pratik uygulamalar içersinde hekimlerin beceri kazanmaları amaçlanmıştır. Belirli seviyelere ulaşmış dişhekimleri de gözönünde tutularak modüler bir yapıda organize edilen içeriğin farklı kısımlarına bağımsız olarak katılmak mümkündür.

Dental Laser Kurs 1

Diyot Laser, Yumuşak Doku Cerrahisi

Kursun amacı: Kursiyerin diyot laser ile yumuşak doku cerrahi uygulamasının temellerini öğrenerek taze hayvan modeli üzerinde el becerisini geliştirmektir.

Kurs Programı:

09.00-10.00
 • Kısa laser tarihçesi,
  • Dişhekimliğinde kullanılan laserler
  • Diyot laserler
10.00-10.15
 • Ara
10.15-11.15
 • Diyot laser-doku interaksiyonları:
  • Emilim, Yansıma, Transmisyon, Refraksiyon;Vaporizasyon, Denatürasyon,
  • Koagülasyon, Karbonizasyon
 • Mukoza kromoforları:
  • Hemoglobin, Oksihemoglobin, Melanin
 • Diyot laser ensizyonu ve Operasyon modları:
  • Continuous Wave, Atımlı Mod
11.15-11.30
 • Ara
11.30-12.30
 • Operasyon Videoları Eşliğinde Oral Cerrahide Diyot laser:
  • Frenektomi, Biyopsi,
  • Doku dezenfeksiyonu ve alveolit tedavisi,
  • Lichen Planus tedavisi
 • Periodontolojide Diyot laser:
  • Sulkuler dekontaminasyon,
  • Fotodinamik periodontal tedavi
 • İmplantolojide Diyot laser:
  • Periimplantitis Tedavisi
  • İmplantüstü açılması
12.30-13.30
 • Yemek
13.30-14.30
 • Operasyon Videoları Eşliğinde Endodontide Diyot Laser
 • Konservatif Tedavi ve Sabit Protetik Restorasyonlarda Diyot Laser?
 • Laser güvenliği
14.30-14.45
 • Ara
14.45-17.00
 • Hands-on
  • Taze hayvan modelleri üzerinde Diyot laser uygulamaları
  • (kursiyerlerin fantom çalışması)