Hasta ile Olumlu İletişim

HASTA İLE İLETİŞİM TEKNİKLERİ KURSU PROGRAMI (1 günlük eğitim)

 1. İletişim nedir
 2. İletişimin önemi nedir
 3. Etkili iletişim
 4. Algılamada kayıplar
  • Silme
  • Genelleme
  • Bozma
 5. İletişimde dinleme
 6. İletişimde uyum kurma
 7. İletişimin becerilerini geliştirmenin yararları
  • Daha doğru teşhis
  • Zamandan tasarruf
  • Daha sadık hastalar
  • Daha fazla doyum
  • Hasta ile uyumun artması
  • Hastanın tedaviye daha iyi yanıt vermesi
  • Daha yüksek nitelikli bakım
  • Yanlış tedavi tehlikesinin azaltılması
  • Kişisel ve mesleki iletişimi iyileştirme
 8. Hastaların seçimlerini etkileyen önemli etkenler
 9. Hastaların doğru hitap edebilmek
 10. Hasta ile bağ kurmak
 11. Hasta kişilikleri ve bunların işe etkisi
  • Analitik hasta
  • Yönlendirici hasta
  • Sevecen hasta
  • Dışavurumcu hasta
 12. Beden dilinizin hastaya söyledikleri
  • El kol hareketleri
  • Oturuş şekli
  • Yüz ifadeleri
  • Baş hareketleri
  • Olumlu beden dili
 13. Hastaların anlayabileceği açıklamalar yapmak
  • Sözler
  • Vücut dili