Klinik Yönetimi ve Dental Pazarlama Stratejileri

Günümüzün şartlarında, diş hekimliği mesleği, modern işletmecilik kuralları uygulanarak yapılması gereken bir iş alanıdır. Bu seminerde, aşağıdaki konular detaylı olarak işlenip etkinliği kanıtlanmış bilimsel yöntemler katılımcılara aktarılacaktır:

 • Kliniğinizin iş performansını bilimsel olarak ölçme yöntemleri.
 • Kliniğinizin gelecek üç yılda nerede olacağını %80 geçerlilik ile belirleyebilme yöntemleri.
 • Kliniğiniz için SWOT analizi yapılması ve değerlendirilmesi.
 • Kliniğinizin üretiminin ve verimliliğinin arttırılması için etkili bilimsel yöntemler.
 • Büyümeyi duraklamaya sokan veya sınırlayan faktörlerin saptanması ve bunlara karşı önlemler alınması.
 • Vak'a kabul yüzdesini arttırma yöntemleri.
 • İş hacminizi ve hasta sayınızı arttırmak için etkinliği ispatlanmış bilimsel yöntemlerin aktarılması.
 • Çalışma ortamında stres yönetimi.
 • Kriz yönetim taktikleri.
 • Etkili bir randevu sistemi için gerekli şartlar.
 • Etkili zaman yönetimi.
 • Son dakika iptallerini en aza indirmek için yöntemler.
 • Bir randevu takip programının kullanımının uygulamalı olarak gösterilmesi.
 • Avrupa Birliği mevzuatı, Reklam Kurulu kararları ve son yasal düzenlemeler ışığında hekimlikteki reklam yasağının ve bilgilendirme hakkının örneklerle incelenmesi.