Prof. Dr. Altay Uludamar

Prof. Dr. Altay Uludamar
Prof. Dr. Altay Uludamar

Prof. Dr. Altay Uludamar

1966 Ankara doğumlu olup, 1983 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olmuştur. 1989 yılında Selçuk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda doktora programına başladı. Yeterlilik sonrasında 1992 yılında Londra Üniversitesi, Eastman Dental Hospital, Protetik Diş Tedavisi Bölümünde başladığı programı 1993 sonunda Master derecesiyle bitirdi. Selçuk Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalından 2007 yılında 'Zirkonyum Oksit Seramik Restorasyonlarda Farklı Yüzey Hazırlıklarının Kompozit Yapıştırma Simanının Bağlanmasına Etkilerinin İncelenmesi' konulu tezle doktora dercesi aldı. 2012 yılında Doçent ünvanını almaya hak kazandı. Yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış pek çok bilimsel makalesi ve sunumları bulunmaktadır. Çalışmalarına halen Ankara'da Özel Medikodent Diş Kliniğinde devam etmektedir.

English:

Dr. Uludamar was born in Ankara, 1966 and graduated from the Hacettepe University, Faculty of Dentistry in 1988. After graduation, he worked at the Prosthodontics Department of Selcuk University, Faculty of Dentistry in Konya as a research assistant. He continued his studies at University of London, Eastman Dental Hospital, Department of Prosthetics and received his Master of Science degree in Prosthetic Dentistry in 1993. Dr. Uludamar submitted his PhD thesis titled 'An in-vitro investigation to evaluate the influence of different surface preparation methods on the bond strength of two composite resin luting cements to yttrium stabilized zirconium oxide ceramic' and gained his PhD degree in 2007. In 2012 he became an Associate Professor in the Prosthodontics in Ankara. He is the author for many national and international articles and has been lecturing on esthetic dentistry and dental materials. Currently, Dr. Uludamar is working in Medikodent private dental clinic.