Doç. Dr. Aslihan Esra YÜKSEL

Doç. Dr. Aslihan Esra YÜKSEL
Doç. Dr. Aslihan Esra YÜKSEL

Doç. Dr. Aslihan Esra YÜKSEL

Araştırma alanları

Anesteziyoloji, Tıp, Cerrahi Tıp Bilimleri, Sağlık Bilimleri

Eğitim bilgileri

 1. Tıpta Uzmanlık, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Türkiye, 1998 - 2004
 2. 2. Lisans, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 1990 - 1996

Sertifika, kurs ve eğitimler

 1. Eğitim Yönetimi Ve Planlama, Rejyonel anestezi ve günübirlik anestezi, St Goerge University Hospital Anesthesiology Department-LONDON-UK, 2014

Tezler

 1. Tıpta Uzmanlık, MEKANİK VENTİLASYON UYGULANAN AKUT SOLUNUM YETMEZLİKLİ HASTALARDA NÖROMUSKULER BLOKAJIN OKSİJEN VE ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Ad, Türkiye, 2004

Akademik unvanlar / görevler

 1. Doç.Dr., Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Türkiye, 2014 -
 2. Uzman Dr., Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Türkiye, 2004 - 2014

Verilen dersler

 1. 450701, GENEL ANESTEZİ VE ACİL YARDIM, Lisans, Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye, 2020-2021 - Güz
 2. 53UYG12, İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA, Lisans, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Türkiye, 2021-2022 - Güz
 3. 53ANS04, Preanestezik Değerlendirme, Lisans, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Türkiye, 2021-2022 - Güz
 4. 53UYG05, TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA, Lisans, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Türkiye, 2021-2022 - Güz
 5. 454569, TIBBI ILK YARDIM, Lisans, Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Türkiye, 2021-2022 - Güz

Yönetilen tezler

 1. Tıpta Uzmanlık, Antitrombotik İlaç Kullanan Hastalarda Nöroaksiyel Blok Uygulanması Hakkında Araştırma Görevlilerinin Bilgi Düzeyleri, DAĞISTAN AYAN
 2. Tıpta Uzmanlık, "Uyanık Kraniyotomi Vakalarında Anestezi Deneyimlerimiz; Retrospektif Çalışma, MERVE ÇEŞTEPE

Projeler

 1. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar-ge Projesi, Devam Ediyor, 2021 -
 2. Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Ar-ge Projesi, Tamamlandı, 2019 - 2022

Makaleler

 1. OUR EXPERIENCES IN A NEUROSURGICAL OPERATING ROOM DURING THE COVID-19 PANDEM I, SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi, Acta Medica Mediterranea, 38, 1061 - 1064, 2022
 2. ADHD and its associations with pregnancy, birth, developmental and medical-related characteristics, SSCI İndekslerine Giren Dergi, CURRENT PSYCHOLOGY, 0 - 0, 2021
 3. COVID-19 Patient Care Leading to Occupational Burnout in Resident Doctors: A Follow-up Study, SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi, PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, 31, 331 - 338, 2021
 4. The effects of preoperative anxiety on anesthetic recovery and postoperative pain in patients undergoing donor nephrectomy, SCI İndekslerine Giren Dergi, REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, 70, 271 - 277, 2020
 5. A stepped approach for the management of symptomatic internal derangement of the temporomandibular joint, SCI İndekslerine Giren Dergi, JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY, 47, 0 - 0, 2018
 6. Severe decrease in SpO2 and methemoglobinemia following subareolar isosulfan blue administration and clinical relevance, Diğer Kurumların Hakemli Dergileri, Turkish Journal of Surgery, 3, 1 - 2, 2018
 7. Lidokain Toksisitesinin Lipid Emülsiyonu ile Başarılı Tedavisi, Diğer Kurumların Hakemli Dergileri, Klinik Tıp Bilimleri Dergisi, 5, 36 - 40, 2017
 8. Comparison of Acute and Chronic Pain after Open Nephrectomy versus Laparoscopic Nephrectomy A Prospective Clinical Trial, SCI İndekslerine Giren Dergi, MEDICINE, 95, 0 - 0, 2016
 9. Günübirlik Genel Anestezi ile Diş Tedavisinde Postoperatif Bulantı-Kusmanın Önlenmesinde Metoklopramid'in Etkinliği, Hakemli Üniversite Dergisi, Ege Tıp Dergisi, 2, 70 - 73, 2015
 10. Comparison of Sevoflurane and Propofol's Effects On Hemodynamics and Recovery in Mentally Retarded Pediatric Patients Undergoing Outpatient Dental Surgery, SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi, Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, 34, 182 - 188, 2014
 11. Comparison of the effects of remifentanil and remifentanil plus lidocaine on intubation conditions in intellectually disabled patients, SCI İndekslerine Giren Dergi, REVISTA BRASILEIRA DE ANESTESIOLOGIA, 64, 263 - 268, 2014
 12. Effects of sociodemographic factors and maternal anxiety on preoperative anxiety in children, SCI İndekslerine Giren Dergi, JOURNAL OF INTERNATIONAL MEDICAL RESEARCH, 42, 572 - 580, 2014
 13. Lidocaine versus Mepivacaine in Sedated Pediatric Dental Patients: Randomized, Prospective Clinical Study, SCI İndekslerine Giren Dergi, JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, 39, 74 - 78, 2014
 14. Preemptive analgesic efficacy of dexketoprofen trometamol on impacted third molar surgery., ESCI İndekslerine Giren Dergi, Agri : Agri (Algoloji) Dernegi'nin Yayin organidir = The journal of the Turkish Society of Algology, 26, 29 - 33, 2014
 15. Admission Blood Glucose and Morbidity-Mortality in Subarachnoid Hemorrhage Patients, SCI İndekslerine Giren Dergi, JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, 30, 168 - 177, 2013
 16. Ascending Tonic-Clonic Seizure Syndrome Secondary To Iohexol During CT Cisternography: Case Report, SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi, Turkish Neurosurgery, 30, 445 - 450, 2013
 17. Rocuronium sugammadex use in electroconvulsive therapy of patients with pseudocholinesterase enzyme deficiency, SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi, Journal Of Clinical Anesthesia, 25, 680 - 681, 2013
 18. Spinal epidural cavernoma mimicing lumbar disc hernia: Case report, SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi, JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, 791 - 795, 2013
 19. Tracheal intubation in intellectually disabled patients: clinical usefulness of remifentanil and sevoflurane without a muscle relaxant., SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi, The Journal of international medical research, 41, 1632 - 8, 2013
 20. Dişhekimliğinde Bilinçli Sedasyonda İntravenöz Ajanlar , Hakemli Üniversite Dergisi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi, 33, 1 - 5, 2012
 21. The effect of caudal levobupivacaine and morphine combination in pediatric lower extremity orthopedic surgery, Hakemli Üniversite Dergisi, Ege Tıp Dergisi, 51, 151 - 155, 2012
 22. Dental Treatment in Patients with Mental Retardation: A Retrospective Study, SCI İndekslerine Giren Dergi, TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, 31, 830 - 836, 2011
 23. Spinal tüberkülozda (Pott Hastalığı) multimodal analjezi., Hakemli Üniversite Dergisi, Ege Tıp Dergisi, 50, 145 - 147, 2011
 24. Comparison of oral Midazolam and Midazolam-Ketamine as sedative agents in paediatric dentistry., SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi, European journal of paediatric dentistry, 11, 19 - 22, 2010
 25. Diş Çekimi Uygulamalarında Sedasyon Deneyimlerimiz, Diğer Kurumların Hakemli Dergileri, ANESTEZİ DERGİSİ, 18, 220 - 224, 2010
 26. Radiyal arter kanülasyonunda lidokain infiltrasyonu ile lidokain prilokain krem uygulamasının karşılaştırılması, Diğer Kurumların Hakemli Dergileri, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Emerging Sources Citation Index (ESCI), 38, 418 - 427, 2010
 27. Infiltration of the sternotomy wound and the mediastinal tube sites with 0.25% levobupivacaine as adjunctive treatment for postoperative pain after cardiac surgery, SCI İndekslerine Giren Dergi, EUROPEAN JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY, 25, 842 - 849, 2008
 28. Açık kalp cerrahisi uygulanan hastaların nütrisyon durumunun belirlenmesinde üç farklı tekniğin karşılaştırılması, Diğer Kurumların Hakemli Dergileri, Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi, Excerpta Medica, 13, 145 - 150, 2007

Bildiriler

 1. COVID-19 Pandemi Döneminde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitimi, TARK 2021 , 331 - 333, 28.10.2021 - 31.10.2021
 2. Intrakranial Tümör Cerrahisinde Optik Sinir Kılıf Çapı Ölçümünün Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Ultrason ile Karşılaştırılması, TARK 2021 HİBRİD KONGRE, 1 - 2, 28.10.2021 - 31.10.2021
 3. The Effects of General Anesthesia Exposure on Treatment Processes of ADHD and ODD Symptoms, 8th World Congress on ADHD Virtual Event From Child to Adult Disorder, 1 - 2, 06.05.2021 - 09.05.2021
 4. ADHD AND ITS ASSOCIATIONS WITH PREGNANCY, BIRTH, DEVELOPMENTAL AND MEDICAL-RELATED CHARACTERISTICS, 8th World Congress on ADHD Virtual Event From Child to Adult Disorder, 1 - 2, 06.05.2021 - 09.05.2021
 5. COVID-19 Tanılı Hasta Takip Eden Doktorlarla Takip Etmeyen Doktorların Depresyon Ve Anksiyete Düzeylerinin Karşılaştırılması, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 54.Ulusal Kongresi, 1 - 2, 28.10.2020 - 30.10.2020
 6. Covid-19 Pandemisinde Beyin ve Sinir Cerrahisi Ameliyathanesinde Deneyimlerimiz, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 54.Ulusal Kongresi, 1 - 2, 28.10.2020 - 30.10.2020
 7. Intrakranial kitle cerrahisinde beyin korumada 20 mannitol etkili mi?, TARK 2019, 0 - 0, 07.11.2019 - 10.11.2019 8. Polimorfik Ventriküler Taşikardi, TARK 2019, 0 - 0, 07.11.2019 - 10.11.2019
 8. Femoropopliteal Bypass Cerrahisi Öncesinde ve Sonrasında Uygulanan Lornoksikamın Analjezik Etkinliğinin Karşılaştırılması: Plasebo kontrollü, Randomize Çalışma, 25. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğunbakım Derneği Ulusal Kongresi , 1 - 2, 20.04.2019 - 23.04.2019
 9. The effects of preoperative anxiety on anesthetic recovery and postoperative pain in donor nephrectomy, 14th Congress of the International Society for Organ Donation and Procurement, 0 - 0, 06.09.2017 - 08.09.2017
 10. OCCUPATIONAL RISKS AND HEALTH PROBLEMS OF ANESTHESIA TECHNICIANS AND DOCTORS IN OPERATING ROOM, A UNIVERSITY HOSPITAL STUDY, EPICOH 2017, 0 - 0, 28.08.2017 - 31.08.2017
 11. Haemodynamic consequences during minimally invasive adrenalectomy for pheochromocytomarobot assisted versus the conventional laparoscopic approach, AsAES 2016, 0 - 0, 07.04.2016 - 09.04.2016
 12. Subcutan Isosulfan Blue Administration May Interfere With Pulse Oximetry, 17 th ınternational conference on Anesthesiology and Critical Medicine, 1 - 2, 25.09.2015 - 26.09.2015
 13. Mostly hypoactive subtype of delirium is seen in mixed intensive care unit patiens, EuroNeuro 2014, 8th International Update Neuro-Anesthesia and Neuro-Intensive Care Meeting" Istanbul, 10-12 April 2014., 0 - 0, 10.04.2014 - 12.04.2014
 14. Surgical management of symptomatic internal derangement of TMJ: a retrospective cohort study., 21 st International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery ICOMS, Barcelona 21-24 October 2013., 1372 - 1372, 21.10.2013 -
 15. The Effects of Neuromuscular Blockade on Oxygen Consumption and Energy Expenditure in Mechanically Ventilated Acute Respiratory Insufficiency Patients, 24th Congress of the European Society of Parenteral and Enteral Nutrition, 21, 22 - 22, 31.08.2002 -

Kitaplar

 1. Dişhekimliğinde anestezi ve analjezi, Ege Üniversitesi-Ege Tıp Ayın Kitabı, Üniversite, Mesleki Kitap, 2011

Kitapta bölümler

 1. Güncel Anestezi Ders Notları, Göz Cerrahisinde Anestezi, Derman Tıbbi Yayıncılık, Diğer Ulusal, Mesleki Kitap, 558 - 565, 2016
 2. Diş Hekimliğinde Anestezi ve Analjezi, Dental Ağrı Tedavisi, Ege Üniversitesi, Üniversite, Mesleki Kitap, 107 - 121, 2013
 3. Diş Hekimliğinde Anestezi ve Analjezi, Diş Hekimliği Girişimlerinde Sedasyon Uygulamaları, Ege Üniversitesi, Üniversite, Mesleki Kitap, 11 - 29, 2013

Diğer yayınlar

 1. Bilateral vokal kord paralizisi olan bir çocukta anestezi yönetimi, 157 - 159, 2009

Bilimsel yayınlarda hakemlikler

 1. Diğer Dergiler, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, 2021
 2. Hakemli Bilimsel Dergi, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021 3. Diğer Dergiler, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, 2018
 3. ESCI Kapsamındaki Dergi, International Journal of Surgery and Medicine, 2017
 4. Diğer Dergiler, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, 2017
 5. ESCI Kapsamındaki Dergi, International Journal of Surgery and Medicine, 2016
 6. Diğer Dergiler, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, 2016
 7. Hakemli Bilimsel Dergi, Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, 2015

Kongre ve sempozyumlar

 1. Kongre, 23 rd Intensıve Care E Symposıum, 23 rd Intensıve Care E Symposıum, İzleyici /dinleyici, Türkiye, Ankara, 2021 - 2021
 2. Kongre, TARK , İzleyici /dinleyici, Türkiye, Ankara, 2020 - 2020
 3. Kongre, Palyatif Bakım Derneği 2. Palyatif Bakım Sempozyumu, Palyatif Bakım Derneği 2. Palyatif Bakım Sempozyumu, Çalışma Grubu, Türkiye, İzmir, 2019 - 2019
 4. Kongre, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi, Çalışma Grubu, Türkiye, Antalya, 2019 - 2019
 5. Kongre, VII. ABANT ANESTEZİ SEMPOZYUMU, VII. ABANT ANESTEZİ SEMPOZYUMU, Çalışma Grubu, Türkiye, Bolu, 2019 - 2019
 6. Kongre, Infiltration of the sternotomy wound and mediastinal tube sites with levobupivacaine for postoperative pain after cardiac surgery, Infiltration of the sternotomy wound and mediastinal tube sites with levobupivacaine for postoperative pain after cardiac surgery, Katılımcı, Polonya, 2007 - 2007
 7. Kongre, The effects of neuromuscular blockade on oxygen consumption and energy expenditure in mechanically ventilated acute respiratory insufficiency patients., The effects of neuromuscular blockade on oxygen consumption and energy expenditure in mechanically ventilated acute respiratory insufficiency patients., Katılımcı, İngiltere, Glasgow, 2002 - 2002