Dr. N. Cem Yıldız

Dr. N. Cem Yıldız
Dr. N. Cem Yıldız

Dr. N. Cem Yıldız

N. Cem YILDIZ 2001 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Yine aynı yıl Gazi Üniversitesi Periodontoloji Anabilim dalı'nda doktora çalışmasına başladı.

2007 yılında "Dişetine Uygulanan Farklı cerrahi Yöntemlerin Melanin Pigmentasyonu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi" isimli doktora tezini vererek, Periodontoloji Anabilim Dalı'nda doktora çalışmasını tamamladı.

2002 yılından itibaren Prof. Dr. Ateş PARLAR'la birlikte Primadent Kliniğinde mesleki çalışmalarına devam etmektedir.

International Team for Oral Implantology (ITI) derneğinde "ITI Türkiye Azerbeycan Study Club Koordinatörü" ve "ITI Speaker", European Federation of Periodontology Derneği, Türk Periodontoloji Derneği ve Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği'nin aktif üyesidir. 2008 yılından itibaren Estetik Diş Hekimliği Akademesi Derneğinin Ankara temsilciliği görevini de sürdürmektedir.

Periodontal rejenerasyon, Periodontal Estetik ve Dental İmplant konuları başta olmak üzere çeşitli konularda yerli yabancı bildirileri bulunmaktadır. Halen yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli bilimsel toplantılara davetli konuşmacı olarak katılmaktadır.

Prof. Dr. Ateş PARLAR ile birlikte Interdisipliner Dişhekimliği Eğitimi Akademisi'nde (IDEA) diş hekimlerine sürekli eğitim programı altında Oral İmplantoloji ve Periodontoloji konularında eğitimler vermektedir.

Periodontal tedavi ve periodontal rejenerasyon, kemik rejenerasyonu, İmplantoloji, Estetik dişhekimliği uygulamaları konularında çalışmalar yapmaktadır.