Dr. Uğur Mercan

Dr. Uğur Mercan
Dr. Uğur Mercan

Dr. Uğur Mercan

Uğur Mercan 1982 yılında Adana’da doğdu. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Araştırma Görevlisi olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D da çalışmaya başladı. 2012 yılında Amerika’ da ‘’Ohio Case Western Reserve University School of Dental Medicine, Department of Oral ve Maxillofacial Surgery’’ de fellowship programını tamamladı. 2012 yılında “İşlenmiş Dentinin Kemik Formasyonu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi’’ tez çalışmasını tamamlayarak uzman diş hekimi ve bilim doktoru (PhD) ünvanı aldı. 2016 yılında mesleğinin uluslararası saygın kuruluşu olan ‘’AO Foundation’’ın ‘’Cranio-Maxillofacial Surgery’’ dalındaki ‘’Fellowship’’ burs programına kabul edildi ve Almanya’nın Hannover şehrindeki; ‘’Hannover Universtiy, Hannover Medical School, Department of Craniomaxillofacial Surgery’’ de fellowship programını tamamladı. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği, ACBİD, AO ve International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons gibi ulusal ve uluslararası bilimsel derneklere üyelikleri bulunan Dr. Mercan’ın ulusal ve ulusallararası dergilerde bir çok makalesi bulunmaktadır. Dr. Mercan maksillofasiyal defektlerin rekonstrüksiyonu ve kemik rejenerasyon yöntemleri, ileri dental implant cerrahileri, ortognatik cerrahi, oral yumuşak doku cerrahileri, temporomandibular eklem hastalıkları ve cerrahisi üzerine klinik ve deneysel araştırmalar yürütmektededir. 2014 yılından bu yana Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Yardımcı Doçent Doktor ünvanı ile Ağız, Diş ve Çene Cerrahisinde A.D da çalışmaktadır