Prof. Dr. Ece Eden

Prof. Dr. Ece Eden
Prof. Dr. Ece Eden

Prof. Dr. Ece Eden

1988 yılında Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında E.Ü. Sağlık Bilimleri Pedodonti Doktora Programını bitirdi. 2000 yılında Pedodonti doçenti, 2006 yılında ise Pedodonti profesörü oldu. 2000-2002 ve 2008-20012 yıllarında Türk Dişhekimleri Birliği İzmir Dişhekimleri Odası delegesi oldu. 2001-2003 tarihleri arasında Dokuz Eylül Tıp Fakültesi intern öğrencilerine ağız ve diş sağlığı dersi verdi. 2006 yılından beri E.Ü. Tıp Fakültesi 3 sınıf öğrencilerine, ağız-diş sağlığı eğitimi dersi vermektedir. 2004-2009 yılları arasında Radboud Üniversitesi, Nijmegen Hollanda'da yürütülen 'Süt dişi çürüklerinin tedavisinde minimal invaziv yaklaşım' başlıklı doktora tezinde doktora tez danışmanlığı yapmıştır. 2000-2002 ve 2008-2010 dönemlerinde TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı Komisyonu üyesi görevini sürdürmüştür. 2012-2014 dönemi İzmir Dişhekimleri Odası yönetim Kurulu üyesidir. Travmatik Dental Yaralanmalar- El Kitabı'nın tarafından yapılan Türkçe çevirisi 2014 yılında yayınlanmıştır. Halen E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı başkanı olarak çalışmaktadır. Bir erkek çocuk annesidir. İlgi alanları koruyucu diş hekimliği uygulamaları, minimal invaziv yaklaşımlar ve dental travmalardır.

English:

She graduated from Ege University, School of Dentistry in 1988. She completed the PhD Program in Health Sciences Pediatric Dentistry, Ege University. She has appointed as Associate Professor of Pediatric Dentistry in 2000 and she became a professor in 2006. She was a delegate of Turkish Dental Association (TDA) Dental Chamber Izmir in the years 2000-2002 and 2008-20012.

She lectured medical intern students in Dokuz Eylül University on oral health between 2001-2003. She is lecturing third-year students of the Ege University, Faculty of Medicine on oral helath since 2006. She was the co-promoter of the PhD thesis entitled 'minimally invasive approach in the treatment of primary teeth caries' 2004-2009 in Radboud University Nijmegen, Netherlands. She worked as a member of the Commission on Dental Public Health in TDA during the periods 2000-2002 and 2008-2010. She was the member of the board of directors of Izmir Chamber of Dentists during 2012-2014. She is the Turkish translator of Traumatic Dental Injuries-Handbook that was published in 2014. She is the head of E.Ü. School of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry She has a son. Her interested topics are preventive dental practices, dental trauma, and minimally invasive approach.