4 İmplant Üstü Sabit Protez Konsepti - All on Four

2 gün süren bu program, 4 implant üzeri immediat yüklenen sabit tam ark protezler ile ilgili tedavi planlaması, cerrahi, protetik ve laboratuvar işlemlerine dair teorik ve pratik eğitimden oluşmaktadır. Konusunda Türkiye’nin en önde gelen uzmanlarından olan Prof Dr Yasemin Özkan, Prof Dr Yaşar Özkan ve Doç Dr Yılmaz Umut Aslan tarafından verilecek eğitim hem teorik hem de çene modellerinde uygulama olarak gerçekleşecektir.

Kursun amacı

Tam dişsiz ağızlarda 4 implant üzeri sabit protez tedavileri ile ilgili vaka seçimi, planlaması, materyaller, cerrahi prosedürleri, geçici ve daimi protezlerin yapımı ve okluzal konseptler ile ilgili yapımı ile ilgili konseptlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenim amaçları

 • Tedavi öncesi değerlendirmeleri
 • CBCT’nin teşhiste ve planlamadaki kullanımını anlamayı,
 • 4 implant üzeri sabit protetik tedavi konseptinin gerekçesini ve prensiplerini,
 • 4 implant üzeri sabit protetik tedavi vakalarının seçimi ve planlanmasını,
 • Geçici protez yapımı protetik yönlendirmeli planlamayı,
 • Cerrahi yerleştirme ve immediat yüklemeyi,
 • İmplant yerleşiminde rehberli cerrahi uygulamasını,
 • 4 implant üzeri sabit tedavinin tüm cerrahi ve protetik aşamalarını muayenehane pratiğinde uygulamayı öğrenecektir.

Hedef Kitlesi

Kurs implant konusunda deneyimli, en güncel gelişmeleri takip etmeyi hedefleyen hekimlere yöneliktir.

Kurs Programı

2 gün sürecek bu kurs, saat 9:00 ile 17:00 arası gerçekleşecektir.

1. Gün

 • 4 implant üzeri immediat sabit tam ark protezlerin prensipleri, bilimsel temeli ve biyomekaniği
 • Kullanılan implant tipleri
 • Konvensiyonel tekniklere göre farkları
 • Endikasyonları, vaka seçim kriterleri
 • Vakaların protetik olarak planlanması
 • Kullanılan materyaller
 • Protetik prensipler
 • Geçici protez tipleri ve yapımı
 • Güncel gelişmeler, bilgisayar destekli planlama ve tedaviler

2. Gün

 • Cerrahi prosedürler
 • Rehber kullanımı
 • Kullanılan abutment tipleri
 • Ölçü alımı
 • Daimi protezler
 • Protetik uyumlama
 • Okluzyon
 • Komplikasyonlar
 • Bakım ve idame
 • Vaka tartışmaları
 • Workshop