Endikasyondan Simantasyona Porselen Lamina Uygulamaları

Modern restoratif konsept, diş sert dokularından minimum preparasyon yapılarak gerçekleştirilen restorasyonların uzun dönem başarılı bir şekilde kullanılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle, son yıllarda dişlerin şekil, form ve renklerinin değiştirilmesi, diastemaların kapatılması, insizal kenarların uzatılması, pozisyon ve akslarının düzeltilmesi veya gülüşün yeniden tasarlanması gibi durumlarda minimal invaziv yaklaşım gösteren porselen laminalar gerek hastalar gerekse hekimler tarafından giderek en sık tercih edilen restorasyon tipi olmaktadır. Porselen laminaların estetik ve klinik başarısı doğru endikasyon-planlama-preparasyon ve simantasyon dörtlüsüne bağlıdır.

Kursun teorik bölümünde, ön bölge estetiğindeki önemli faktörler, porselen lamina endikasyonunda dikkat edilecek kriterler ve çeşitli vakalarda planlama ile preparasyon şekilleri, ölçü, geçici hazırlanması, güncel adeziv simantasyonun aşama aşama uygulama basamakları detaylı olarak vakalar üzerinden anlatılacak, laminalar neden kırılır, neden düşer sorularının cevapları irdelenecek ve uzun dönem başarı için önemli kriterler tartışılacaktır.

Kursun pratik bölümünde ise model üzerinde porselen lamina preparasyonu, ölçü alınması, geçici yapımı ve simantasyon işlemleri ile bitirme ve cila işlemleri uygulanacaktır.