Güncel Teknikler ile Estetik Kompozit Restorasyonlar

ÖN BÖLGE DİREKT KOMPOZİT RESTORASYONLAR (SUNUM)

 • Planlama
 • Renk Seçimi
 • Tabakalama
 • Bitirme ve Cila
 • Vaka Örnekleri

KIRIK RESTORASYONLAR

 • Bizotaj (U)
 • Direkt Kompozit Mock-up (U)
 • Silikon Anahtar Hazırlama (U)
 • Teflon Bant Kullanımı (U)
 • Polikromatik Tabakalama (U)
 • Kompozit Fırçası Nasıl Kullanılır? (U)
 • Posterior Matrix İle Proximal Duvar Oluşturma (U)
 • Mine, Dentin ve İnsizal Renkler (U)
 • Mamelon Oluşturma ve Halo etkisi (U)
 • Bitirme ve Cila (U)
 • Primer Anatomi, Sekonder Anatomi, Tersiyer Anatomi (U)

INJECTION MOLDING

 • Silikon Anahtar Hazırlama (W)
 • Yan dişlerin izolasyonu (U)
 • Yüksek Dolduculu Akışkan Kompozit Enjeksiyonu ile Restorasyon Yapımı (U)
 • Bitirme ve Cila (U)

* WORKSHOP(W)
Eğitmen taraandan uygulama yapılacakctır.

* UYGULAMA (U)
Dental modeller üzerinde gerçekleştirilecekAr.