Temel Implantoloji Kursu

Prof. Dr. Yaşar ÖZKAN, Doç. Dr. Yılmaz Umut Aslan ile Temel Implantoloji

1. Gün

GİRİŞ VE TEMELLER

 • İmplantların tarihi ve gelişimi
 • Sınıflama ve dizayn
 • Materyal bilgisi
 • Güncel implant sistemleri
 • Kemik fizyolojisi ve iyileşme
 • Biyolojik genişlik ve periodontal durum

TANI VE TEDAVİ PLANI

 • İmplant prosedürlerinin amaçları
 • Endikasyon ve kontraendikasyonlar
 • Medikal ve fizyolojik değerlendirme
 • Ekstraoral ve intraoral muayene
 • Kemik kalitesi ve miktarı
 • Tedavi planına multidisipliner yaklaşım
 • Cerrahi, protez ve periodontoloji açısından yaklaşım
 • Dikkate alınması gerekenler
 • Tanısal wax-up
 • Vaka tartışmaları
 • İmplant radyolojisi

2. Gün

 • Cerrahi ve protetik klinik prosedürler
 • Hasta değerlendirmesi ve tedavi planı
 • Flep dizaynı ve uygulaması ž Suturlar ve teknikleri
 • Aletler ve cerrahi protokoller
 • Aşama aşama cerrahi prosedürler
 • İyileşme ve hemen, erken veya geç yükleme
 • Ölçü alımı
 • İmplant sistemlerinin protetik parçaları
 • Okluzal ve yükleme prosedürler
 • Başarı kriterleri ve uzun dönem çalışmalar
 • Hands on eğitim
 • Çene modellerinde cerrahi ve protetik hands on kurs

* Her kursiyer model üzerinde cerrahi ve protetik olarak implant uygulaması yapacaktır.